Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Με εκτεινόμενα πόδια

Περιγραφή έργου

  • Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου με τέσσερα πέλματα στήριξης που εκτείνονται και συμπτύσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους.
  • Λόγω της διαφορετικής διάταξης μηχανών χαρτοποιίας και των διαδρόμων ο ελεύθερος χώρος ήταν περιορισμένος.
  • Με αυτή την παραλλαγή πλευρικών πλαισίων κατέστη δυνατή η επίλυση των δύσκολων προβλημάτων της εργασίας.