Επίτοιχη βάση

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

  • Με την επίτοιχη βάση ο φορέα στερεώνεται στη μια πλευρά στον τοίχο. Έτσι η περιοχή χρήσης της γερανογέφυρας διευρύνεται ιδιαίτερα πάνω από θύρες και παράθυρα.
  • Ο φορέας/διπλός φορέας αλουμινίου περιστρέφεται πάνω στην επίτοιχη βάση κατά 180° (χωρίς φορτίο).