Παρελκόμενα για γερανογέφυρες αλουμινίου και διάφορα

Η ευρεία γκάμα από γνήσια παρελκόμενα διευρύνει και βελτιστοποιεί

  • το γερανό ελαφρού τύπου SCHILLING,
  • την περιστρεφόμενη γέφυρα αλουμινίου καθώς και το αντίστοιχο
  • τρίποδο αλουμινίου.

Επιπλέον, με αυτά τα παρελκόμενα μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια εργασίας των μικρών γερανών, π.χ. μέσω του περιμετρικού ιμάντα ή των χειροκίνητων βαρούλκων μας.
 
Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι επίσης το κιβώτιο συσκευασίας και μεταφοράς. Σε αυτό μπορούν να αποθηκεύονται πλήρως και συστηματικά, να φυλάσσονται πολύ προστατευμένα καθώς και να μεταφέρονται εξοικονομώντας χώρο.