Macara specială de tip portal din aluminiu - Cu picioare extensibile

Descriere proiect

  • Macara specială de tip portal, din aluminiu, cu patru picioare individuale telescopice.
  • Din cauza dispunerii diferite a maşinilor de hârtie şi a căilor de evacuare, spaţiul a fost foarte limitat.
  • Cu această variantă de cadru lateral s-a putut rezolva problema dificilă.