Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. H προστασία προσωπικών δεδομένων με μία ματιά

Γενικές υποδείξεις

Οι ακόλουθες υποδείξεις θα σας ενημερώσουν απλά για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία, βάσει των οποίων είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας. Αναλυτικές πληροφορίες στο θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων προκύπτουν από την σχετική δήλωση κάτω από αυτό το κείμενο.

Καταχώρηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα γίνεται από τον πάροχο αυτής της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία του θα τα βρείτε στην σημείωση στοιχείων έκδοσης (impressum) αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς καταχωρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά πρώτο λόγο καταχωρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από δικές σας δηλώσεις. Δηλαδή για παράδειγμα από στοιχεία που συμπληρώνετε σε φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα στοιχεία συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα ΙΤ κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά στοιχεία (π.χ. περιηγητής, λειτουργικό σύστημα ή ώρα επίσκεψής σας). Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται αυτόματα, μόλις μπείτε στην ιστοσελίδα μας.

Για ποιο λόγο καταχωρούνται τα στοιχεία σας;

Ένα μέρος των στοιχείων καταχωρείται για να εξασφαλιστεί η προσφορά μίας ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα. Άλλα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να πάρετε δωρεάν πληροφορίες για την προέλευση, για τον παραλήπτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Πέραν τούτου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση, το κλείδωμα ή την διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό και γενικά στο θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή μαζί μας. Την διεύθυνση θα την βρείτε στη σημείωση στοιχείων έκδοσης. Εκτός αυτού έχετε το δικαίωμα διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Εποπτική Υπηρεσία.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να γίνει επεξεργασία της συμπεριφοράς σας περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας περιήγησης γίνεται κατά κανόνα ανώνυμα, χωρίς να είναι δυνατή η ανίχνευση του προσώπου σας. Μπορείτε να αρνηθείτε αυτή την ανάλυση ή να την εμποδίσετε με μη χρήση ορισμένων εργαλείων. Αναλυτικές πληροφορίες στο θέμα αυτό θα βρείτε στην ακόλουθη δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google:

Μπορείτε να αρνηθείτε αυτή την ανάλυση. Για τις δυνατότητες άρνησης θα σας ενημερώσουμε σε αυτή την Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

2. Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι πάροχοι αυτών των σελίδων χειρίζονται πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα λίαν εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου καθώς και σύμφωνα με αυτή την δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, καταχωρούνται ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία, βάσει των οποίων είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας. Σε αυτή την δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας εξηγούμε ποια στοιχεία καταχωρούνται και για ποιο λόγο. Θα σας εξηγήσουμε επίσης πώς και για ποιον σκοπό γίνεται αυτό.

Σας επισημαίνουμε ότι η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να παρουσιάζει κενά ως προς την ασφάλεια. Δεν είναι εφικτή η προστασία των δεδομένων έναντι πρόσβασης από τρίτους χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια.

 

Υπόδειξη για την υπεύθυνη υπηρεσία

Η υπεύθυνη υπηρεσία για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα είναι:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Τηλέφωνο: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

Υπεύθυνη υπηρεσία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μόνο του ή μαζί με άλλους αποφασίζει για τους στόχους και τα μέτρα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή παρόμοια).

Ανάκληση της συμφωνία σας προς την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με την ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την ήδη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας. Για τον σκοπό αυτό αρκεί μία άτυπη δήλωσή σας με e-mail προς εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκληση αυτή.

Δικαίωμα διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Εποπτική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Εποπτική Υπηρεσία. Αρμόδια Αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Υπεύθυνος για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του εκάστοτε ομοσπονδιακού κρατιδίου στο οποίο έχει την έδρα της η επιχείρησή μας. Από τον ακόλουθο σύνδεσμο προκύπτει μία λίστα των Υπεύθυνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας δοθούν προσωπικά ή να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο σε κοινή αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτομάτως με βάση την συγκατάθεσή σας ή προς εκπλήρωση μίας σύμβασης. Εφόσον ζητήσετε την άμεση μεταβίβαση των δεδομένων προς άλλον υπεύθυνο, θα ανταποκριθούμε μόνο εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

Κωδικοποίηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για προστασία εμπιστευτικών περιεχομένων όπως παραγγελιών ή αιτημάτων που μας στέλνετε, η σελίδα αυτή χρησιμοποιεί κωδικοποίηση τύπου SSL ή TLS. Μία κωδικοποιημένη σύνδεση αναγνωρίζεται από το ότι η διεύθυνση του περιηγητή αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο ενός κλειδιού στην γραμμή του περιηγητή.

Εφόσον είναι ενεργοποιημένη η κωδικοποίηση SSL ή TLS, τα στοιχεία που μας στέλνετε δερν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, κλείδωμα, διαγραφή

Στα πλαίσια των ισχυουσών νόμιμων διατάξεων έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα για δωρεών λήψη πληροφοριών ως προς τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευσή τους και τον παραλήπτη, τον σκοπό της επεξεργασίας τους και ενδεχομένως δικαίωμα διόρθωσης κλειδώματος ή διαγραφής των στοιχείων αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή μαζί μας. Την διεύθυνση θα την βρείτε στη σημείωση στοιχείων έκδοση.

Διαμαρτυρία κατά διαφημιστικών mails

Με το παρόν απαγορεύεται η χρήση των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας στα πλαίσια της υποχρέωσης για στοιχεία έκδοσης (impressum) από τρίτους για την αποστολή διαφημίσεων και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων επιφυλάσσονται ρητά για νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικού υλικού, ενδεχομένως μέσω spam mail.

3. Υπεύθυνος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από τον νόμο προδιαγεγραμμένος Υπεύθυνος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην επιχείρησή μας έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Τηλέφωνο: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

4. Καταχώρηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Cookies

Οι σελίδες στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν εν μέρει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies μας βοηθούν να διαμορφώσουμε καλύτερα και ασφαλέστερα την προσφορά μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και τα οποία αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τύπου “Session-Cookies”. Μετά το πέρας της επίσκεψής σας σβήνονται αυτομάτως. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας αποθηκευμένα μέχρι να τα σβήσετε εσείς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να ενημερώστε για την τοποθέτηση των cookies και να τα επιτρέπετε μόνο σε μεμονωμένες και ορισμένες περιπτώσεις ή να τα απαγορεύετε γενικά και επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αυτόματο σβήσιμο των cookies όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Κατά την απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής διαδικασίας επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών), αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1f του Κανονισμού GSGVO. Ο πάροχος της ιστοσελίδας έχει βάσιμο ενδιαφέρον ως προς την αποθήκευση των cookies για τεχνική άψογη και βέλτιστη προσφορά των υπηρεσιών του. Στα άλλα cookies που αποθηκεύονται ενδεχομένως (π.χ. για την ανάλυση της περιήγησής σας στο διαδίκτυο), θα αναφερθούμε σε ειδικό σημείο αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχεία Server-Log

Ο provider των σελίδων αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες σε αρχεία που καλόύνται αρχεία Server-Log, τα οποία μας τα μεταβιβάζει αυτόματα ο περιηγητής σας. Πρόκειται για τα εξής:

Δεν εκτελείται σύνθεση αυτών των στοιχείων με άλλες πηγές στοιχείων.

Βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1b του Κανονισμού GDPR, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση μίας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

Φόρμα επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, αποθηκεύονται τα στοιχεία της φόρμας καθώς και τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας σας για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για την περίπτωση επακόλουθων ερωτημάτων. Αυτά τα στοιχεία δεν τα μεταβιβάζουμε σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας γίνεται μόνο με βάση την συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 a του Κανονισμού GSGVO). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε αυτή την ήδη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας. Για τον σκοπό αυτό αρκεί μία άτυπη δήλωσή σας με e-mail προς εμάς. Η νομιμότητα των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων μέχρι την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκληση αυτή.

Τα στοιχεία που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς μέχρι να ζητήσετε το σβήσιμό τους, μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την αποθήκευσή τους ή μέχρι να εκπέσει ο σκοπός για τον οποίο αποθηκεύτηκαν (π.χ. μετά από το τέλος της επεξεργασίας του ερωτήματός σας). Δεν θίγονται επιτακτικές νόμιμες διατάξεις - ιδιαίτερα οι προθεσμίες φύλαξης.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

etracker

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης etracker. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από την etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Γερμανία. Από τα δεδομένα διαμορφώνεται ένα προφίλ του χρήση με ένα ψευδώνυμο. Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του περιηγητή σας. Με τα cookies είναι δυνατή η ταυτοποίηση του περιηγητή σας. Τα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία etracker δεν χρησιμοποιούνται χωρίς την ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για την ταυτοποίηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και δεν συντίθενται με προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στον φορέα του ψευδωνύμου.

Τα etracker-cookies παραμένουν στη συσκευή σας αποθηκευμένα μέχρι να τα σβήσετε εσείς.

Η αποθήκευση των etracker-cookies γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1f του Κανονισμού GDPR. Ο πάροχος της ιστοσελίδας έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη, με στόχο την βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής προσφοράς του και της διαφήμισής του.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την συλλογή και αποθήκευση στοιχείων σας με ισχύ για το μέλλον. Για να δηλώσετε την άρνησή σας για καταχώρηση και αποθήκευση στοιχείων των επισκέψεών σας στο μέλλον μπορείτε να ζητήσετε στον πιο κάτω σύνδεσμο ένα opt-out-cookie από το etracker, το οποίο φροντίζει στο μέλλον να μην αποθηκεύονται στοιχεία του περιηγητή σας στο etracker: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Έτσι τοποθετείται ένα οpt-out-cookie με το όνομα “cntcookie” από το etracker. Μη σβήσετε αυτό το cookie εφόσον θέλετε να διατηρήσετε την άρνησή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις διατάξεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

Σύναψη σύμβασης για επεξεργασία δεδομένων παραγγελίας

Με την etracker έχουμε συνάψει μία σύμβαση για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές των γερμανικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του etracker.

6. Newsletter

Στοιχεία για το Newsletter

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σαν συνδρομητής του Newsletter που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν τον έλεγχο του εάν είστε πράγματι κάτοχος της αναφερθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης και συμφωνείτε με την παραλαβή του Newsletter. Δεν θα ζητηθούν περισσότερα υποχρεωτικά, παρά μόνο προαιρετικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των απαιτούμενων πληροφοριών και δεν τα διαθέτουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που συμπληρώσατε στη φόρμα για το Newsletter γίνεται μόνο με βάση την συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1a του Κανονισμού GSGVO). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την παρεχθείσα συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και για την χρήση τους για την αποστολή των Newsletter μέσω του συνδέσμου “Διαγραφή” στα Newsletter. Η νομιμότητα των ήδη μέχρι την ανάκληση εκτελεσμένων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων δεν θίγεται από την ανάκληση αυτή.

Τα στοιχεία σας που μας δώσατε για την παραλαβή των Newsletter παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να διαγραφείτε και κατόπιν σβήνονται. Τα στοιχεία που αποθηκέψαμε για άλλο λόγο (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις για το πεδίο συνδρομητών) δεν θίγονται από τα πιο πάνω.

7. Plugins και εργαλεία (tools)

YouTube

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε plugins της από την Google προσφερόμενης σελίδας youtube. Πάροχος των σελίδων είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Εάν επισκεφθείτε μία από τις σελίδες μας με you tube-plugin, δημιουργείται σύνδεση προς τον διακομιστή (server) της you tube. Εδώ αναφέρεται στον διακομιστή you tube-server ποιες σελίδες μας επισκεφθήκατε.

Εάν έχετε εισέλθει στον λογαριασμό σας you tube, δίνετε στο you tube τη δυνατότητα να συνδυάσει άμεσα την συμπεριφορά σας περιήγησης στο διαδίκτυο με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το εμποδίσετε αυτό, εάν εξέλθετε από τον λογαριασμό σας (account) στο you tube.

Η χρήση του you tube γίνεται για καλύτερη παρουσίαση των online προσφορών μας. Πρόκειται για εύλογο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1f του Κανονισμού GDPR.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θα βρείτε στην δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της you tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί για την ενιαία παρουσίαση των γραμματοσειρών τα λεγόμενα web fonts που προσφέρονται από την Google. Όταν κληθεί η σελίδα, ο περιηγητής σας ανεβάζει τους απαιτούμενους χαρακτήρες (web fonts) στο browsercache σας, για να παρουσιάσει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές.

Για τον σκοπό αυτό ο περιηγητής σας πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Με τον τρόπο αυτό η Google λαμβάνει γνώση της ΙΡ διεύθυνσής σας. Η χρήση των Google web fonts γίνεται με στόχο την ενιαία και καλή παρουσίαση των online προσφορών μας. Πρόκειται για εύλογο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1f του Κανονισμού GDPR.

Εάν ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζει web fonts χρησιμοποιείται μία κοινή γραμματοσειρά του υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Google Web Fonts θα βρείτε στο https://developers.google.com/fonts/faq και στην Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί μέσω API την παροχή χαρτογραφικών πληροφοριών του Google Maps. Πάροχος πληροφοριών είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Για τη χρήση των λειτουργιών του Google Maps απαιτείται η αποθήκευσή της ΙΡ διεύθυνσής σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν πάροχο (Server) της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή την μεταβίβαση των δεδομένων.

Η χρήση του Google Maps γίνεται για καλύτερη παρουσίαση των online προσφορών μας και για πιο απλή ανεύρεση των στην ιστοσελίδα μας αναφερόμενων σημείων. Πρόκειται για εύλογο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1f του Κανονισμού GDPR.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θα βρείτε στην δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/