Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Με συρμταόσχοινα πεπιεσμένου αέρα

Περιγραφή έργου

  • Γερανογέφυρα αλουμινίου σε συνδυασμό με δύο συρματόσχοινα πεπιεσμένου αέρα.
  • Η γερανογέφυρα χρησιμοποιήθηκε για την ταυτόχρονη προστασία δύο δυτών σε υποθαλάσσιες εργασίες, π. χ. σε δεξαμενές καθίζησης.
  • Σε χώρους με αντιεκρηκτική προστασία τα συρματόσχοινα πεπιεσμένου αέρα χρησιμοποιούνται επίσης ολοένα περισσότερο.