Ειδικός περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου - με λυγιζόμενο βραχίονα

Περιγραφή έργου

  • Περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου με αρθρωτή μπούμα και ενσωματωμένο χειροκίνητο βαρούλκο για ρύθμιση καθ' ύψος.
  • Η περιοχή περιστροφής της μπούμας είναι 360°, η περιοχή περιστροφής του αρθρωτού βραχίονα περ. 180°.