Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Με βραχίονα με πλευρικό πλαίσιο

Περιγραφή έργου

  • Γερανογέφυρα αλουμινίου σε συνδυασμό με βραχίονα με πλευρικό πλαίσιο.
  • Μέγιστο φορτίο ανύψωσης 3.000 kg
  • Αυτός ο βραχίονας με πλευρικό πλαίσιο με τα δύο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πέλματα στήριξης και την εγκάρσια τραβέρσα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μια
  • μηχανή. Έτσι αποφεύγονται περιττές ακμές που παρεμβάλλονται.
  • Περαιτέρω βραχίονες με πλευρικό πλαίσιο θα βρείτε στη Διάφορα.