Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για εργασίας επιθεώρησης

Περιγραφή έργου

  • Για τριμηνιαίες εργασίες επιθεώρησης σε αντλιοστάσια λυμάτων.
  • Ο ελεύθερος χώρος ήταν πολύ περιορισμένος έτσι ώστε η ρύθμιση καθ' ύψος γινόταν μέσω της διάστασης βήματος των πελμάτων ρύθμισης.