Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Ανεξάρτητο σύστημα γερανού

Περιγραφή έργου

  • Πολύ κινητικό, ευέλικτο και αυτόνομο σύστημα γερανού.
  • Με το κυλιόμενο βαγονέτο μπορεί να προσεγγιστεί οποιαδήποτε επιθυμητή θέση Χ της περιοχής εργασίας.
  • Ρυθμιζόμενου ύψους
  • Ρυθμιζόμενου μήκους και πλάτους.
  • Εδώ πρόκειται για μια πολύ πολύπλοκη κατασκευή.
  • Τα εξαρτήματα συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα παρά τις πολύπλευρες δυνατότητες.