Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για γραμμή παραγωγής

Περιγραφή έργου

Εικόνες

  • Κινητή γερανογέφυρα αλουμινίου για την αφαίρεση ρομπότ σε μια γραμμή παραγωγής ενός γερμανού κατασκευαστή αυτοκινήτων.
  • Το ύψος οροφής της αίθουσας παραγωγής ήταν σχετικά μικρό και τα ρομπότ ήταν διασυνδεδεμένα σε μικρή απόσταση.
  • Μια εξατομικευμένη και ειδική για τον πελάτη λύση ειδικής γερανογέφυρας αλουμινίου του οίκου μας εκπλήρωσε μια εξαιρετικά απαιτητική εργασία.
  • Για το λόγο αυτό το σύστημα ειδικής γερανογέφυρας αλουμινίου διαθέτει όλες τις δυνατότητες ρύθμισης.
  • Εδώ συμπεριλήφθηκαν όλες οι πιθανές παραλλαγές, όπως ρύθμιση κατά ύψος, πλάτος, διαμήκης και εγκάρσια.
  • Χάρη στη δικτυωτή κατασκευή μπορούν τώρα να μετακινούνται τα μεγαλύτερα υπάρχοντα ρομπότ με απόβαρο άνω των 3.000 kg σε όλο το μήκος του διαιρούμενου και κουμπωτού φορέα αλουμινίου 9.000 mm.