Περισσότερα από 30 χρόνια πείρας

Έχοντας μικρές διαστάσεις οι γερανογέφυρες αλουμινίου της SCHILLING Kran- und Hebetechnik είναι στιβαρές, ανθεκτικές και εξαιρετικά ισχυρές: Ακόμη και οι μικρότερες εκδόσεις ανυψώνουν 1.000 kg δηλαδή περισσότερο από το δεκαπλάσιο του ιδίου βάρους τους (σε μήκος φορέα 4 μέτρων). Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε τις γερανογέφυρές μας με μέγιστο φορτίο ανύψωσης 3.000 kg.

Τα προϊόντα μας έχουν προοπτική για το μέλλον. Η ευρεία γκάμα από γνήσια παρελκόμενα διευρύνει ή βελτιώνει το προϊόν σας SCHILLING, αυξάνει την ασφάλεια εργασίας και σας καθιστά ακόμη πιο ευέλικτους. Έτσι η επένδυσή σας γίνεται ακόμη πιο αποδοτική.

Έργα γερανών - Από το Βόρειο Πόλο έως την αφρικανική έρημο

για να συνθέσει μια αυστηρά γεωμετρική καμάρα πολύ μεγάλου βάρους από κομμάτια πάγου στο Βόρειο Πόλο. 

Όλες οι γνωστές λύσεις μέχρι τότε ήταν ακατάλληλες για τη μεταφορά και το χειρισμό. Εμείς, η SCHILLING Kran- und Hebetechnik, του δώσαμε μια εναλλακτική λύση: ένα γερανό ελαφριάς κατασκευής…