Έργα γερανών - Από το Βόρειο Πόλο έως την αφρικανική έρημο

Η τεχνογνωσία μας δίνει ώθηση σε φιλόδοξα έργα. Δύο γερανογέφυρες που αναπτύξαμε και κατασκευάσαμε χρησιμοποιήθηκαν σε εξερευνητικές αποστολές το 2007 στην Αφρική και το Βόρειο Πόλο.