Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για εργασίες συντήρησης

Περιγραφή έργου

Τεχνικά στοιχεία

Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου για χρήση σε εργασίεςσυντήρησης, π.χ. σε αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ.

  1. Προστασία του εργάτη με συσκευή ασφαλείας ύψους.
  2. Ανύψωση και χαμήλωμα του φορτίου με παλάγκο με αλυσίδα.
  3. Με το βαγονέτο το φορτίο (π.χ. αντλία) μετακινείται πάνω στον κύριο φορέα.

Αυτή η ειδική γερανογέφυρα προστατεύει ένα άτομο. Δεν χρησιμοποιείται για την ανύψωση και το χαμήλωμα ατόμου.

Αποσυναρμολογείται και μεταφέρεται εύκολα με όχημα και συναρμολογείται και  αποσυναρμολογείται από δύο άτομα.

Χάρη στο έξυπνο σύστημα η ειδική γερανογέφυρα χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές με μέγιστο φορτίο 1.000 kg.