Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για εργασίες τάφων σε νεκροταφεία

Περιγραφή έργου

  • Σύστημα νεκρικών θαλάμων για το χαμήλωμα της ζαρντινιέρας με τραβέρσα μορφής Η με τέσσερα άγκιστρα φορτίου ασφαλείας.
  • Τομέας χρήσης: Νεκροταφεία

Στο τμήμα εικόνας:

  • Φορείο μεταφοράς για την απόθεση και τη μεταφορά όλων των εξαρτημάτων του συστήματος νεκρικού θαλάμου (1).
  • Ειδικό κυλιόμενο βαγονάκι με τροχαλία εκτροπής. Έτσι το πραγματικό φορτίο μειώνεται στο μισό (2).