Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Μεγάλο ολικό ύψος

Περιγραφή έργου

  • Μια ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου για την τοποθέτηση συστημάτων υπολογιστών με
    ολικό ύψος 4,80 μέτρων.
  • Αυτό το ύψος ήταν απαραίτητο διότι το σύστημα προσαρμόστηκε σε μια εσοχή τοίχου σε ύψος 3 μέτρων.
  • Φαίνεται χαρακτηριστικά ο περιμετρικός ιμάντας με τον οποίο είναι δυνατή η μεταφορά του φορτίου από το χειριστή εκτός της περιοχής κινδύνου.