Ειδικός περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου - με αντηρίδα

Περιγραφή έργου

  • Σε αυτόν τον περιστρεφόμενο γερανό αλουμινίου η ολική διαδρομή μετακίνησης του κυλιόμενου βαγονέτου είναι σημαντικό χαρακτηριστικό.
  • Η λοξή ράβδος βρίσκεται πάνω από την μπούμα.