Специално изпълнение на алуминиев портален кран - С изтеглящи се крака

информация

  • Алуминиев портален кран със специално изпълнение с четири независими на предвижване и изтегляне колела.
  • Заради различното разположение на машините за производство на хартия и разположението на проходите, пространствените съотношения бяха много сложни.
  • С този вариант на странични стойки беше постигнато оптиламното решение на тази трудна задача.