Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για περιορισμένο χώρο

Περιγραφή έργου

  • Γερανογέφυρα αλουμινίου, κινητή υπό φορτίο, με διπλό φορέα, για εξαιρετικά περιορισμένο χώρο.
  • Σε πυρηνικό εργοστάσιο πρέπει να αποκόπτονται και να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο μπλοκ σκυροδέματος πολύ μεγάλου βάρους.