Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Γερανός ανύψωσης σκαφών με τραβέρσα φορτίου αλουμινίου

Περιγραφή έργου

  • Γερανός σκαφών με τραβέρσα φορτίου αλουμινίου καθώς και ενσωματωμένο κινητό πλαίσιο.
  • Η μη φορτωμένη γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να μετακινείται και να τοποθετείται με ακρίβεια.
  • Το τοποθετημένο χειροκίνητο βαρούλκο χρησιμεύει στην ανύψωση και στο χαμήλωμα τους σκάφους.
  • Το σκάφος μπορεί να μετακινείται υπό φορτίο πάνω στον κύριο φορέα.