Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Χαμηλό ύψος εργασίας

Περιγραφή έργου

  • Ειδική κατασκευή για στέγη με ύψος μόνο 0,95 m.
  • Μια εταιρεία διάνοιξης οπών και κοπής σκυροδέματος πραγματοποιούσε κοπή δακτυλιοειδών τμημάτων προκειμένου στη συνέχεια να είναι εφικτή η διέλευση των σωληνώσεων των οικιακών εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, κλιματισμού, υγιεινής).