Στοιχεία εταιρείας SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG:

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Γερμανία

Επικοινωνία
Τηλ.: +49 7541 60404-0
E-Mail: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Καταχώρηση μητρώου
Καταχώρηση στο μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων.
Δικαστήριο του τόπου τήρησης μητρώου:Ulm
Αριθμός μητρώου: HRB 739359

Αριθμός φορολογικού μητρώου
Αριθμός φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 27 a του γερμανικού νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών:
DE327280180

Υπεύθυνη για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 RStV:
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Γερμανία

Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και παροχή συμβουλών
Keller Medienberatung
Internet: www.keller-medienberatung.de

Πηγή: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer):

Ευθύνη για τα περιεχόμενα

Ως πάροχοι υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 TMG για τα δικά μας περιεχόμενα σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 TMG δεν είμαστε ωστόσο ως πάροχοι υπηρεσιών υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες άλλων ιστοσελίδων ή να ερευνούμε για περιστάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή τη φραγή της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους παραμένουν εξ αυτού ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης νομικής παράβασης. Σε περίπτωση γνωστοποίησης αντίστοιχων νομικών παραβάσεων θα αφαιρέσουμε αμέσως τα αντίστοιχα περιεχόμενα.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων τα περιεχόμενα των οποίων βρίσκονται εκτός του δικού μας ελέγχου. Για αυτό το λόγο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα τρίτων. Για τα περιεχόμενα των διασυνδεδεμένων σελίδων υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων. Οι διασυνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για νομικές παραβάσεις κατά το χρόνο της διασύνδεσης. Δεν διαπιστώθηκαν παράνομα περιεχόμενα κατά το χρόνο της διασύνδεσης. Δεν διεξάγουμε συνεχή έλεγχο του περιεχομένου των διασυνδεδεμένων σελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικών παραβάσεων. Σε περίπτωση γνωστοποίησης νομικών παραβάσεων θα αφαιρέσουμε αμέσως τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων

Τα περιεχόμενα και τα έργα που δημιουργούνται από τους διαχειριστές των σελίδων υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και η κάθε είδους αξιοποίηση εκτός των ορίων της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των σελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον τα περιεχόμενα σε αυτή τη σελίδα δε δημιουργήθηκαν από το διαχειριστή, λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Ειδικότερα τα περιεχόμενα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Αν, ωστόσο, υποπέσει στην αντίληψή σας κάποια παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας την επισημάνετε. Σε περίπτωση γνωστοποίησης νομικών παραβάσεων θα αφαιρέσουμε αμέσως τα αντίστοιχα περιεχόμενα.

Πηγές: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer τουeRecht24, της διαδικτυακής πύλης για το Δίκαιο περί Διαδικτύου του δικηγόρου Sören Siebert

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι κατά κανόνα δυνατή χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων. Εφόσον λαμβάνονται στις σελίδες μας προσωπικά δεδομένα (π.χ. επώνυμο, διεύθυνση ή διευθύνσεις e-mail), αυτό γίνεται, εφόσον είναι δυνατό, οικειοθελώς. Αυτά τα δεδομένα δε μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη δική σας ρητή συγκατάθεση.

Σας επισημαίνουμε ότι η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να παρουσιάζει κινδύνους για την ασφάλεια. Δεν είναι εφικτή η προστασία των δεδομένων έναντι πρόσβασης από τρίτους χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια.

Με το παρόν απαγορεύεται η χρήση των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας στα πλαίσια της υποχρέωσης εντυπώματος από τρίτους για την αποστολή διαφημίσεων και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων επιφυλάσσονται ρητά για νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικού υλικού, ενδεχομένως μέσω spam mail.

Στοιχεία πηγών: Datenschutzerklärung eRecht24