Διατάξεις περί ευθύνης - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης και της προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών οι εικόνες, οι συνθέσεις, τα στοιχεία απόδοσης, οι ιδιότητες, οι διαστάσεις και τα βάρη προϊόντων μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία δέσμευση ή προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες δεν αποτελούν στοιχεία σύμβασης.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί. Επίσης, επιφυλασσόμαστε για την κατάργηση προϊόντων από την γκάμα προϊόντων μας. Οι υποδείξεις εργασίας και οι συμβουλές για τη χρήση και την ασφάλεια δεν είναι δεσμευτικές και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση νομικές ή άλλες διατάξεις (π.χ. επαγγελματικών συνδικάτων) στις εκάστοτε χώρες.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετατροπή σε αναγνώσιμη γλώσσα μηχανής ή η αποθήκευση σε ηλεκτρονικά συστήματα και η επεξεργασία σε αυτά σε οποιαδήποτε μορφή (μέσω ανατύπωσης, φωτοαντίγραφου, μικροφίλμ ή άλλης μεθόδου) οποιουδήποτε τμήματος αυτής της ιστοσελίδας χωρίς τη συγκατάθεση της SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH.

Η ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και ελλείψεις αποκλείεται.