Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Δυνατότητα κίνησης υπό φορτίο

Περιγραφή έργου

Εικόνες

  • Αυτή η ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου στην έκδοση “κινητή υπό φορτίο” κατασκευάστηκε για το τεχνολογικό κέντρο ενός σημαντικού γερμανικού πανεπιστημίου.
  • Η ρύθμιση καθ' ύψος των στηριγμάτων των φορέων γινόταν με χειροκίνητα βαρούλκα.
  • Τα τέσσερα πέλματα στήριξης που εκτείνονταν και συμπτύσσονταν ανεξάρτητα μεταξύ τους διέθεταν επίσης δυνατότητα καθ' ύψος ρύθμισης.
  • Το προϊόν μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί βέλτιστα σε εργαστήρια με μικρό ύψος οροφής καθώς και σε ψηλούς χώρους.
  • Επιπλέον, η ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να κινείται μέσω σχετικά στενών ανοιγμάτων θυρών ή διαδρόμων.