Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για γεωτρήσεις

Περιγραφή έργου

  • Ένα κέντρο γεωλογικών ερευνών χρειαζόταν μια λύση για την εκτέλεση γεωτρήσεων, π. χ. για τη διερεύνηση και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η γεωθερμία.
  • Η ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου μετακινείται υπό φορτίο με 3.000 kg.
  • Η ρύθμιση καθ' ύψος μπορεί να εκτελείται συνεχόμενα και υπό φορτίο. Πραγματοποιείται με δύο παλάγκα.