Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Για το Μουσείο της Ληψίας

Περιγραφή έργου

  • Ένα γύψινο αντίτυπο του Μιχαήλ Αγγέλου
  • παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό στο μουσείο εικαστικών τεχνών στη Λειψία.
  • Η γερανογέφυρα αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε είχε επεκτεινόμενα στηρίγματα φορέα.
  • Έτσι η γερανογέφυρα αλουμινίου μπορούσε να επιμηκυνθεί από ένα ελάχιστο κατασκευαστικό ύψος έως ολικό ύψος πάνω από οκτώ μέτρα.