Τρίποδο αλουμινίου

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Κωδικός προϊόντος 1621000

  • Η βίδα με δακτύλιο μπορεί να περιστρέφεται υπό φορτίο κατά 360°.
  • Η τεράστια περιοχή ρύθμισης είναι εφικτή λόγω των τηλεσκοπικών πελμάτων.
  • Πτυσσόμενο.
  • Ολικό μήκος περ. 2.000 mm.
  • Διάμετρος περ. 450 mm (π. χ. σε κατάσταση μεταφοράς).
  • Αντιολισθητικά επιθέματα καυ-τσούκ-μετάλλου είναι τοποθετημένα στην κάτω πλευρά τωνπελμάτων ρύθμισης
  • Εξασφάλιση της ευστάθειας έναντι ανατροπής.
  • Χρησιμεύει στην ανύψωση φορτί-ων, ιδιαίτερα σε σημεία δύσκολα προσβασιμα από τις συνήθεις συσκευές