Ειδική γερανογέφυρα αλουμινίου - Με ρύθμιση διαδρομής

Περιγραφή έργου

  • Η ρύθμιση ανύψωσης και η δυνατότητα ανύψωσης (ακόμη και υπό φορτίο) υλοποιήθηκε μέσω της ενσωμάτωσης ενός παλάγκου σε κάθε πλευρικό πλαίσιο.
  • Επιπλέον, η ειδικά γερανογέφυρα αλουμινίου έχει τεράστια περιοχή ρύθμισης σε σύγκριση με την μικρών διαστάσεων κατασκευή της.