Specialportalkran i aluminium - För grävningsarbeten på kyrkogård

Projektbeskrivning

  • Gravkammarsystem för lyftning av växtho med en travers i H-konstruktion med fyra säkerhetslyftkrokar.
  • Användningsområde: kyrkogårdar

På bilddetalj:

  • Transportvagn för placering och transport av alla komponenter tillhörande gravkammarsystemet (1).
  • Speciallyftvagn med styrrulle. Därigenom kan den reella lyftkapaciteten reduceras till hälften (2).