Специално изпълнение на алуминиев портален кран - За работа в гробищни паркове

Описание на продукта

  • Система за повдигане на излети саркофази за могили и гробници с помощта на траверса с Н-образна конструкция с четири куки с предпазител.
  • Област на приложение: гробище

На изображението:

  • Транспортна количка за натоварване и транспортиране на всички компоненти на гробната камера (1).
  • Специална количка с направляващи ролки. Позволява намаляване на половина на фактическото натоварване (2).