Специално изпълнение на алуминиев портален кран - За техническо обслужване

Описание на продукта

Технически данни

Алуминиев специален портален кран за използване при работи по техн. обслужване, напр. в помпени станции и пречиствателни инсталации и др.

  1. Специално оборудване гарантира безопасността при височинни работи.
  2. Вдигане и спускане на товар с помощта на верижен полиспаст.
  3. С помощта на количката, товарът (напр. помпа) може да бъде предвижван по главната носеща греда.

В показания пример кранът осигурява безопасността на единия от потребителите Кранът не трябва да се използва за вдигане и спускане на хора.

Продукта може да бъде разглобен лесно и без усилие да се превози с автомобил, като за сглобяването и разполагането на крана са достатъчни двама души.

Благодарение на добре обмислената конструкция, този кран може да бъде използван и за други задачи като стандартен кран с товароподемност 1000 кг.