Hliníkový speciální portálový jeřáb - Pro údržbu

Popis projektu

Technická data

Hliníkový speciální portálový jeřáb pro použití při údržbě, např. v čerpacích stanicích, čističkách atd.

  1. Zajištění pracovníků pomocí výškového zajišťovacího zařízení.
  2. Zvedání a spouštění břemena pomocí řetězového zvedáku.
  3. Použití jeřábové kočky umožňuje posouvat se zátěží (např. čerpadlem) na hlavním nosníku.

Tento hliníkový speciální portálový slouží k „Zajištění“ jedné osoby. Nesmí být použit pro zvedání a spouštění osoby.

Výrobek je snadno rozebíratelný a může být bez námahy transportován vozidlem a dvě osoby ho mohou postavit a demontovat.

Vzhledem k promyšlenému systému může být speciální hliníkový portálový jeřáb použit i na jiné aplikace jako standardní zařízení s nosností 1 000 kg.