Специално изпълнение на алуминиев портален кран - За ремонтни работи

Описание на продукта

  • За ремонти и техническо обслужване на всяко четиримесечие в пречиствателна станция за отпадни води.
  • Мястото за разполагане беше твърде ограничено, затова регулирането на височина се изпълни посредством стъпката на растера на регулируемите крака.