Aluminijski specijalni portalni kran - Za revizijske radove

Opis projekta

  • Za kvartalne revizione radove na postrojenju za pumpanje otpadne vode.
  • Prostor koji je stajao na raspolaganju bio je vrlo skučen, tako da je prilagođavanje visine realizovano na podeocima visinski podesivih nogara.