Spesialutliggerkran i aluminium - med skråstøtte

Prosjektbeskrivelse

  • På denne mobile utliggerkranen i aluminium er hele bevegelsesstrekningen til løpekatten av avgjørende betydning.
  • Skråstøtten befinner seg ovenfor utliggerarmen.