Специално изпълнение на алуминиев портален кран - Голяма обща височина

Описание на продукта

  • Специален алуминиев портален кран за монтаж на компютърни съоръжения с обща височина до 4,80 метра.
  • Тази височина беше необходима, защото на височина 3 метра компютърното оборудване се поставяше в ниши.
  • Циркулиращата лента даде възможност на потребителя да премести товара от безопасно за него положение.