Специално изпълнение на алуминиев портален кран - С пневматични лебедки

Описание на продукта

  • Портален кран свързан с пневматична лебедка.
  • Този модел на портален кран може да бъде използван за едновременното обезопасяване на двама водолази при изпълнение на подводни работи, напр. в утаители.
  • В помещения с висока степен на взривоопасност все повече се използват пневматични лебедки.