Βραχίονας με πλευρικό πλαίσιο

Πληροφορίες

Τεχνικά

Βραχίονας με πλευρικό πλαίσιο σε συνδυασμό με γερανογέφυρα αλουμινίου καθώς και αρπάγη πλακών (δεν περιλαμβάνεται στα παραδοτέα υλικά).

  • Πρόσθετη συσκευή για τις γερανογέφυρες αλουμινίου της εταιρείας μας.
  • Το προϊόν χρησιμοποιείται όταν τα τυπικά πλευρικά πλαίσια δεν μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς πίσω από το φορτίο (π. χ. μια ταφόπετρα βρίσκεται πάνω ή μπροστά σε τοιχίο).