Специално изпълнение на алуминиев портален кран - Изключително тесни пространства

Описание на продукта

  • Алуминиев портален кран, мобилен с товар, за работа в изключително тесни пространства.
  • В една атомна електроцентрала възниква необходимост да бъдат изрязани и премахнати много тежки бетонни блокове.