Specialportalkran i aluminium - För tillverkningslinje

Projektbeskrivning

Bilder

  • Mobil portalkran för montering med robotar i ett löpande band hos en tysk biltillverkare.
  • Takhöjden i fabrikshallen var relativt låg och robotarna stod tätt intill varandra.
  • Tack vare en individuell och kundspecifik speciallösning för en aluminiumportalkran har vår fabrik lyckats med att lösa denna anspråksfulla uppgift.
  • Av detta skäl är specialportalkransystemet utrustat med samtliga inställningsmöjligheter. Alla möjliga varianter, som höjd, bredd, längd- och tvärförskjutning har tagits med i planeringen.
  • Tack vare fackverkskonstruktionen kan nu även de större robotarna med över 3.000 kg egenvikt förflyttas över hela den långa del- eller instickbara aluminiumbalken på 9.000 mm.