Специално изпълнение на алуминиев портален кран - За отвори на голяма дълбочина

Описание на продукта

  • Един геоложки изследователски център имаше нужда от решение на проблема с пробване на отвори на голяма дълбочина, напр. изследване и използване на алтернативни енергийни източници, като топлината на земната кора.
  • Алуминиевият портален кран със специално изпълнение може да се придвижва с товар от 3000 кг.
  • Регулирането на височина може да се изпълнява плавно и при наличието на товар. То се извършва с помощта на два полиспаста.