Специално изпълнение на алуминиев портален кран - Свободностоящи кранови системи

Описание на продукта

  • Много мобилна, гъвкава и открита кранова система.
  • С количката товара се придвижва в произволна позиция на работната област.
  • Може да се регулира на височина.
  • Регулира се по дължина и широчина.
  • Тук се касае за много сложна и комплексна конструкция.
  • Въпреки разнообразните въз-можности, основните елементи могат да бъдат разглобявани и сглобявани без усилие.