Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική έκδοση, μέγιστο φορτίο ανύψωσης 1.000 kg και 1.500 kg

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παραδοτέα υλικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Γερανογέφυρα αλουμινίου στατική έκδοση

  • με αναδιπλούμενα πλευρικά πλαίσια,
  • συμπεριλ. ασφαλιζόμενο κυλιόμενο βαγονέτο,
  • συμπεριλ. ενσωματωμένος Οριζόντιος ρυθμιστής

Το σύστημα γερανογέφυρας αλουμινίου είναι μια εξαιρετικά κινητική, ευέλικτη και ρυθμιζόμενη κατά το μήκος και το ύψος, αυτόνομη κατασκευή.

Η γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε ελάχιστο χρόνο με σχετικά λίγες κινήσεις των χεριών.

Δεν απαιτούνται δομικές μετατροπές (π.χ. στερεώσεις με βύσματα ή παρόμοια).