Περιμετρικός ιμάντας

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

 • Το μήκος του ιμάντα εξαρτάται από το ύψος της γερανογέφυρας και το μήκος του φορέα.
 • με ενσωματωμένη πλάκα σύσφιξης και στα δύο άκρα του ιμάντα
  - Χρησιμεύει στην παραλαβή βάρους του ιμάντα.
 • με ενσωματωμένη διάταξη σύσφιξης
  - στις δύο μετωπικές πλευρές του φορέα αλουμινίου (Μονός φορέας)
  - στην υποδοχή τοποθέτησης καθώς και στον οριζόντιο ρυθμιστή (Διπλός φορέας)
 • Ο περιμετρικός ιμάντας λαμβάνει έτσι την απαιτούμενη δύναμη σύσφιξης, δηλαδή η περιοχή κάτω από το ασφαλιζόμενο κυλιόμενο βαγονέτο είναι ελεύθερη.
 • Ο χρήστης βρίσκεται εκτός της περιοχής κινδύνου και κινεί από εκεί το βαγονέτο πάνω στο φορέα/διπλό φορέα.
 • Αυτό διευκολύνει εξαιρετικά την εργασία για το χρήστη.