Νέα

Μηχανή πλοίου σε γερανό αλουμινίου

Η τεχνολογία ανύψωσης της SCHILLING βοηθά στις ετήσιες εργασίες συντήρησης του Λευκού Στόλου.