Γερανογέφυρα αλουμινίου, κινητή υπό φορτίο, με διπλό φορέα, μέγιστο φορτίο ανύψωσης 1.000 kg και 1.500 kg

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παραδοτέα υλικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Γερανογέφυρα αλουμινίου κινητή υπό φορτίο με διπλό φορέα

  • με αναδιπλούμενα πλευρικά πλαίσια,
  • συμπεριλ. επικαθήμενο ασφαλιζόμενο κυλιόμενο βαγονέτο
  • συμπεριλ. ενσωματωμένος Οριζόντιος ρυθμιστής,
  • συμπεριλ. Υποδοχή τοποθέτησης

Η γερανογέφυρα αλουμινίου διαθέτει και στις δύο πλευρές δύο εγκάρσιες ράβδους μεταξύ πλευρικού πλαισίου και διπλού φορέα αλουμινίου. Αυτή η σύνδεση χρησιμεύει στην πρόσθετη ευστάθεια της γερανογέφυρας αλουμινίου.

Το σύστημα γερανογέφυρας αλουμινίου είναι μια εξαιρετικά κινητική, ευέλικτη και ρυθμιζόμενη κατά το μήκος και το ύψος, αυτοτελής κατασκευή.

Η γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε ελάχιστο χρόνο με σχετικά λίγες κινήσεις των χεριών.

Δεν απαιτούνται δομικές μετατροπές (π.χ. στερεώσεις με βύσματα ή παρόμοια).