Χειροκίνητο βαρούλκο για γερανογέφυρες αλουμινίου

Πληροφορίες

Τεχνικά

Κωδικός προϊόντος 259150

 • για ρύθμιση ύψους
  (χωρίς αναρτημένο φορτίο)
 • 1 σετ = 2 τεμάχια
  (ένα χειροκίνητο βαρούλκο ανά πλευρικό πλαίσιο)
 • με συρματόσχοινο ανθεκτικό σε συστροφή,
  διαμέτρου 7 mm
 • Η γερανογέφυρα συναρμολογείται σε πολύ χαμηλό ύψος.
 • Στη συνέχεια ρυθμίζεται στο επιθυμητό ύψος εργασίας με τα χειροκίνητα βαρούλκα.
 • Το βαρούλκο πρέπει να ενεργοποιείται και από τις δύο πλευρές.