Κινητό πλαίσιο για γερανογέφυρα αλουμινίου

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

  • Επιτρέπει τη μετακίνηση της μη φορτωμένης, συναρμολογημένης γερανογέφυρας αλουμινίου.
  • Με τις περόνες στα πέλματα ρύθμισης το πλευρικό πλαίσιο στέκεται κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση
  • Η μη φορτωμένη γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να μετακινείται εύκολα στον ακάστοτε τόπο χρήσης.
  • Με το κινητό πλαίσιο παραλείπεται η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
  • Όταν υπάρχει φορτίο οι τροχοί με έδραση ελατηρίων πιέζονται προς τα μέσα. Τότε τα πλευρικά πλαίσια στηρίζονται απευθείας πάνω στα πέλματα.
  • Τα πέλματα ρύθμισης ρυθμίζονται ξεχωριστά καθ’ ύψος.
  • 1 σετ Κινητό πλαίσιο = 4 περόνες