Καλωδίωση / Ηλεκτρική παροχή

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

  • Η γερανογέφυρα αλουμινίου παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση και λειτουργία.
  • συμπεριλ. πρωτόκολλο δοκιμής ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με τα DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (που εκδίδεται από τον ηλεκτρολόγο μας)
  • Τριφασικό ρεύμα 400V/16A, 50 Hz , 5 πόλων με διακόπτη (Τυπική έκδοση).
  • Αναστροφέας φάσης σύνδεσης CEE, 5-πολικός.
  • Σπειροειδές καλώδιο PUR
  • Η ηλεκτρική σύνδεση του παλάγκου με αλυσίδα πραγματοποιείται μέσω 6-πολικού βύσματος. (Βαθμός προστασίας κατά
    DIN EN 60 529 IP55)
  • Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι κατάλληλα για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Προσοχή:

Όταν η ηλεκτρική γερανογέφυρα λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης στο κύκλωμα.
Κατά την αποθήκευση δεν πρέπει να εισχωρήσει νερό στο γενικό διακόπτη της καλωδίωσης/παροχής (κίνδυνος διάβρωσης/λειτουργική βλάβη).