Ηλεκτρικό παλάγκο με αλυσίδα

Πληροφορίες

Τεχνικά

 • Έκδοση με άγκιστρο ανάρτησης
 • Κατασκευάστηκε με βάση τις οδηγίες μηχανών ΕΚ, το νόμο ασφάλειας συσκευών και το BGV Βαθ.
 • προσ. EN 60529: IP55
 • Λειτουργεί σε αίθουσα και εξωτερικό χώρο. Το ηλεκτρικό παλάγκο αντέχει σε δέσμη νερού.

Μηχανισμός ανύψωσης:

 • Θερμ. περιβ. 20 έως +40° C
 • Ταχύτητα ανύψωσης 1,00/4,00 m/min
 • Ισχύς 0,2/0,8 kW
 • Διάρκεια ενεργοποίησης 20/40% ED
 • Αλυσίδα φορτίου γαλβανισμένη
 • Στερέωση στατική

Ηλεκτρικό σύστημα:

 • Άμεσος έλεγχος
 • Τάση λειτουργίας 400 V
 • Τάση ελέγχου 48 V
 • Συχν. εγκατάστασης 50 Hz
 • Μονάδα ελέγχου με καλώδια ελέγχου
 • Βαθ. προσ. μονάδ. ελέγχου IP 55
 • Διατίθεται και με τηλεχειριστήριο. Απευθυνθείτε σε εμάς για ερωτήσεις.